[Web Master ve Wordpress Bilgi Paylaşım Blogu | Etkisizeleman.com]
.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ? | Web Master - Wordpress ve Seo Blogu |
Anasayfa / WORDPRESS / .htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ?

.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ?

.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ?
.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ?

.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ? adlı makalemizde wordpress sitenizin güvenliğini .htaccess dosyası ile sağlamayı anlatacağız.

.htaccess wordpress sitelerinde bulunmaz bir velinimettir. Dosyanın orjinalini değiştirerek biraz daha güvenlik önlemi almanızı sağlayacağız. Ftp ana dizinine gelip .htaccess dosyasını düzenle diyelim ve aşağıdaki kodları tek tek yazalım.

Orjinal .htaccess dosyanızı yedekleyip her yapılan değişiklikten sonra web sitenizin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Bazı eklentiler yüzünden kodlar çalışmayabilir.

1- .htaccess dosyasına doğrudan erişimi engellemek

#Etkisizeleman htaccess erişim engelleme
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>

2- wp-config dosyasına erişimi engellemek

#Etkisizeleman wp-config erişim engelleme
<Files wp-config.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
</Files>

3- wp-load dosyasına erişimi engellemek

#Etkisizeleman wp-config erişim engelleme
<files wp-load.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

4- Klasörde dosya listelemeyi engellemek

#Etkisizeleman dosya listeme engeli
Options All -Indexes

5- Sunucuda dışarıdan dosya yükleyip Script çalıştırmayı engellemek

#Etkisizeleman dosya çalıştırmayı engelle
AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi
Options -ExecCGI

6- Sunucu imzasını kaldırmak

#Etkisizeleman sunucu imzası kaldır
ServerSignature Off

7- Klasörlere erişimi engellemek

#deny all access
deny from all

8- Yönlendirmeli Ddos saldırılarını engellemek

#Etkisizeleman Referrer Ddos Engellemek
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^([0-9]+)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)\?([0-9]+)(.*)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^([0-9]+\.[0-9])(.*)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)\?([0-9]+\.[0-9])(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ %{HTTP_REFERER} [L] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^ptrxcz.*$
RewriteCond% {QUERY_STRING}!^Ptrxcz.* $
RewriteRule (.*) - [F]

9- Xmlrpc güvenliğini almak

#Etkisizeleman XmlRPC güvenliği almak
RewriteRule ^xmlrpc\.php$ "http\:\/\/0\.0\.0\.0\/" [R=301,L]

10- Xmlrpc erişimi engellermek

#Etkisizeleman XmlRPC erişim engellemek
<Files xmlrpc.php>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

11- Php dosya çalıştırmayı engellemek

#Etkisizeleman Php çalıştırmayı engellemek
<Files *.php>
deny from all
</Files>

12- Error.log dosyasına erişimi engellemek

#Etkisizeleman log erişim engellemek
<FilesMatch "(\error.log)">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

13-Hata sayfalarını sabitlemek

#Etkisizeleman hata sayfalarını sabitlemek
ErrorDocument 404 /wp-content/themes/temanız/404.php
ErrorDocument 403 /wp-content/themes/temanız/404.php
ErrorDocument 500 /wp-content/themes/temanız/404.php

14- Web Scanner programlarından korunmak

#Etkisizeleman Scan program engeli
RewriteEngine On
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Acunetix [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} dirbuster [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} jbrofuzz [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webshag [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nikto [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SF [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} sqlmap [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} fimap [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nessus [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} whatweb [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Openvas [NC,OR] RewriteCond %{HTTP:Acunetix-Product} ^WVS
RewriteRule ^.* http://127.0.0.1/ [R=301,L] </IfModule>

14- SQL injection engellemek

#Etkisizeleman SQL injection engellemek
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK) [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^(.*)(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(,|;|<|>|/{2,999}).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(java|curl|wget).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email| harvest|extract|grab|miner).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(libwww|curl|wget|python|scan).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_COOKIE} ^.*(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(localhost|loopback|127\\.0\\.0\\.1).* [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} [^a-z](|order|union|declare|char|set|cast|convert|delete |drop|exec|insert|met*|script|select|truncate|upda te)[^a-z] [NC] RewriteRule (.*) - [F]

15- Xss engellemek

#Etkisizeleman Xss engellemek
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\\(.*\\) [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} (\\<|<).*script.*(\\>|>) [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule ^(.*)$ index.php|404.php| [F,L]

Dosya isimlerini daha fazla yazarak çoğaltabilirsiniz.

16- Proxy girişlerini engellemek

#Etkisizeleman Proxy girişlerini engellemek
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:VIA} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:FORWARDED} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:USERAGENT_VIA} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:X_FORWARDED_FOR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:PROXY_CONNECTION} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:XPROXY_CONNECTION} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:HTTP_PC_REMOTE_ADDR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:XROXY_CONNECTION} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:X-FORWARDED-FOR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:HTTP_CLIENT_IP} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:FORWARDED-FOR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:X-FORWARDED} !^$
RewriteRule ^(.*)$ – [F] </IfModule>

17-Zararlı örümceklerin ulaşabileceği dosyaları belirlemek

#Etkisizeleman zararlı örümceklerin ulasacağı dosyalar
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/robots.txt
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/sitemap.xml

18-Zararlı örümcekleri engellemek

#Etkisizeleman Zararlı örümcekleri engellemek
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$ [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[bcdfghjklmnpqrstvwxz\ ]{8,}|^[0-9a-z]{15,}|^[0-9A-Za-z]{19,} [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Extractor|almaden|anonymous|autoemailspider|blogsearchbot-martin|CherryPicker|Digger|DirectUpdate|Download\ Accelerator|echo\ extense|Collector|EmailWolf|flashget|frontpage|Go!Zilla|grub\ crawler|HTTPConnect|httplib|HttpProxy|HTTP\ agent|HTTrack|Indy\ Library|Jakarta\ Commons|libWeb|libwww|Microsoft\ Data|Microsoft\ URL|MJ12bot|Movable\ Type|NICErsPRO|NutchCVS|Nutscrape/|OmniExplorer|psycheclone|PussyCat|PycURL|python|QuepasaCreep|SiteMapper|Download|sucker|SurveyBot|Teleport\ Pro|Telesoft|TrackBack|Turing|TurnitinBot|vobsub|webbandit|WebCapture|webcollage|WebCopier|WebDAV|WebEmailExtractor|WebReaper|WEBsaver|WebStripper|WebZIP|widows|Wysigot|Zeus|Zeus.*Webster [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^

19- Php ile derlenmiş shellerin çalışmasını engellemek

#Etkisizeleman Php Shell engellemek
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} .*((php|my)?shell|remview.*|phpremoteview.*|sshphp.*|pcom|nstview.*|c99|r57|webadmin.*|phpget.*|phpwriter.*|fileditor.*|locus7.*|storm7.*)\.(p?s?x?htm?l?|txt|aspx?|cfml?|cgi|pl|php[3-9]{0,1}|jsp?|sql|xml) [NC,OR] RewriteCond %{REQUEST_METHOD} (GET|POST) [NC] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)=/home(.+)?/loginftp/(.*)$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^work_dir=.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^command=.*&output.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^nts_[a-z0-9_]{0,10}=.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cmd=.*$ [OR] ## BU KURALA DIKKAT EDIN SITENIZIN CALISMASINI ENGELLEYEBILIR##
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^c=(t|setup|codes)$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^act=((about|cmd|selfremove|chbd|trojan|backc|massbrowsersploit|exploits|grablogins|upload.*)|((chmod|f)&f=.*))$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^act=(ls|search|fsbuff|encoder|tools|processes|ftpquickbrute|security|sql|eval|update|feedback|cmd|gofile|mkfile)&d=.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^&?c=(l?v?i?&d=|v&fnot=|setup&ref=|l&r=|d&d=|tree&d|t&d=|e&d=|i&d=|codes|md5crack).*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)([-_a-z]{1,15})=(ls|cd|cat|rm|mv|vim|chmod|chdir|mkdir|rmdir|pwd|clear|whoami|uname|tar|zip|unzip|tar|gzip|gunzip|grep|more|ln|umask|telnet|ssh|ftp|head|tail|which|mkmode|touch|logname|edit_file|search_text|find_text|php_eval|download_file|ftp_file_down|ftp_file_up|ftp_brute|mail_file|mysql|mysql_dump|db_query)([^a-zA-Z0-9].+)*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)(wget|shell_exec|passthru|system|exec|popen|proc_open)(.*)$

 

En çok bilinen .htaccess dosyası güvenliklerini sizler için bir araya getirdik. Kodlarda değişiklik yaparak daha fazla geliştirebilirsiniz.

Daha fazlası için abone olmayı unutmayınız.

Bir Önceki Makale  Wordpress Site Hızlandırma ve CPU Sorunu

2 yorum

  1. Abdulkadir coşkun

    Merhaba teşekkür ederim çok güzel bir yazı olmuş. Çok büyük bir arayış ve ugraşıdan kurtardınız teşekkürler.

  2. Çok güzel ve yararlı bir yazı olmuş .htaccess güvenliği hakkındaki tüm bilgiler var ellerine sağlık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir